Опитування

Шановний відвідувач сайту З метою узагальнення думки працівників пенітенціарної системи, експертів та усіх інших зацікавлених громадян ми були б щиро вдячні за надання анонімних відповідей на два коротких запитання, які стосуються як минулого пенітенціарнорї реформи в Україні, так й її майбутнього. З повагою

Українська пенітенціарна політика (1991 – 2020): узагальнення модуляцій та оцінка основних показників

Вступ Метою цього дослідження є узагальнення результатів розробки та впровадження пенітенціарної політики в Україні упродовж усього періоду незалежності, починаючи з 1991 року.

В’язнична приватизація: чи можна продавати “право карати”

Розділ 21 монографії “Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування” (Д.В.Ягунов; Державна пенітенціарна служба України. – 4-те вид., перероб. та доп. – О. : Фенікс, 2011).

The Ukrainian prison and probation policy (1991 – 2020): generalization of modulations and assessment of key indicators

This research aims at analysis of the Ukrainian prison and probation policy for the last 30 years. This paper is based on evaluation of different data concerning trends of prison and probation population, crime rates in prisons, mortality and suicide rates in prison in the light of funding of the prison and probation system. The…

Тотальні інституції в політиці соціального контролю

Вступ Поняття соціального контролю є одним з найдавніших понять кримінологічної науки. Так, концепція соціального контролю значною мірою представлена та розкрита у наукових працях кінця ХІХ – початку ХХ століття, де фокус робився на необхідності та спроможності суспільства забезпечувати суспільний порядок без явного або загрозливого застосування сили та насильства.

Десуверенізація та наднаціоналізація пенітенціарної політики у ХХІ столітті

Глобалізація здійснює глибокий вплив на національні держави, примушуючи останніх здійснювати ревізію багатьох функцій, які донедавна вважалися такими, що мають виключно публічно-державну природу. До таких сфер публічно-державного регулювання, які на початку ХХІ століття продовжують піддаватися ревізії, відноситься сфера виконання кримінальних покарань та функціонування пенітенціарних установ (так само як й схожих за своєю природою тотальних інституцій). На…

Пенітенціарна політика в добу глобалізації: «приватне» versus «публічне» (сучасний стан в’язничної приватизації)

Вступ Приватні засади каральної (пенітенціарної) політики не є новим явищем. Його коріння можна знайти ще у Стародавньому Світі. У подальшому в’язниці у країнах Європи тривалий час перебували у приватних руках, де з ув’язнених стягувалася платня як за вимушене для них прибуття до в’язниці, так і за звільнення зі стану ув’язнення, не кажучи вже про оплачувану…

Окремі думки щодо кримінальної статистики та безпеки суспільства

Офіційний показник, наданий українською владою до World Population Review, складає всього 1,4 на 100 тис. населення. За офіційної статистикою прокуратури кількість зґвалтувань з 2005 року знизилася майже втричі.

Тюрми на продаж: куди підуть вилучені гроші та як це вплине на безпеку суспільства?

Дякую Українське радіо та Oleksandr Piddubnyy за запрошення. Звичайно, що за 15 хвилин важко провести повну дискусію, проте основні моменти було окреслено.Наскільки я зрозумів Міністра, продаж пенітенціарних установ відбуватиметься за відсутності будь-яких економічних розрахунків та прогнозів, проте за 8 років в Україні буде збудовано новий слідчий ізолятор виключно на гроші, виручені від продажу законсервованих установ.Водночас,…