04 Кві

Щодо дисертації заступника Міністра юстиції України з проблематики пробації

27.03.2019 в Науково-дослідному інституті публічного права начебто було проведено захист дисертації заступника міністра юстиції України пана Чернишова Д.В., поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».


Як науковець, громадянин та просто небайдужа особа я надіслав на адресу спеціалізованої вченої  ради рецензію з відповідними зауваженнями щодо цієї дисертації Чернишова Д.В., начебто присвяченій питанням пробації [1].

Проте, на жаль, зазначені зауваження були проігноровані, що ставить під великий сумнів компетентність членів Ради, наукового керівника, опонентів, а головне – самого дисертанта у проблематиці дисертаційного дослідження.

Відтак в мене не було іншого вибору, окрім як надіслати відповідний лист до МОН.

Hier stehe ich, ich kann nicht anders

Текст – у додатку.


[1] http://sipl.com.ua/?page_id=5714