Browse Category by Вступне слово
Вступне слово

Вступне слово Андрія Костіна

Пріоритетом органів прокуратури України був і залишається максимальний та ефективний захист прав, свобод та інтересів громадян від будь-яких злочинних посягань та порушень їх прав, що завжди набувало особливого значення й важливості при їх обмеженні в межах процесуального та пенітенціарного примусу. Враховуючи чергову російську військову агресію проти України, завдання прокуратури у даній сфері об’єктивно збільшилися та ускладнилися.

Continue Reading
Вступне слово

Вступне слово Миколи Гнатовського

Абсолютна заборона катувань та інших видів неналежного поводження з особою залишається в центрі сучасного права захисту прав людини. Повага до людини, її життя та гідності – основа не лише міжнародного правопорядку, закріплена у численних міжнародних договорах з прав людини та у загальному звичаєвому міжнародному праві. Вона є центральною для правових систем сучасних держав, зокрема й України, Конституція якої крім прямої заборони катувань та інших видів неналежного поводження також містить цілу низку норм, що визначають центральну роль людини та її гідності у діяльності держави.

Continue Reading