Browse Category by Papers
Human Rights, Papers

Реєстри небезпечних злочинців в системі соціального контролю сучасних держав: до питання про дотримання прав людини

У більшості сучасних країн набуває поширення практика внесення небезпечних осіб, здебільшого тих, хто вчинив тяжкі насильницькі та/або sex offences, до спеціальних реєстрів.

Continue Reading
Human Rights, Papers

«Вори в законі» в українському кримінально-правовому ландшафті: проблема балансу між убезпеченням суспільства та дотриманням прав людини

04.06.2020 було прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» (№2513 від 02.12.2019), який було підписано Президентом України за три тижні[1].

Continue Reading
Papers, Torture prevention, Політика протидії тортурам, Судова практика

Превентивна сила кримінального закону для запобігання актів катування (Barovov v. Russia)

Питання загальної превенції завжди були надзвичайно дискусійними в силу парадигматичності зазначеного концепта, де парадигматичність загальної превенції та відповідної публічної політики полягає в тому, що політичні актори вимагають від пересічного громадянина та/або потенційного девіанта бути раціональним актором та зважувати на терезах арифметичного калькулювання усі «переваги» й недоліки ймовірної девіантної/злочинної поведінки.

Continue Reading
Human Rights, Papers, Penitentiary Inspections, Prison and Probation Reform, Інше

Замість прокурорського нагляду ще один правоохоронний монстр?

Відповідно до статті 2 чинного Закону України «Про прокуратуру» («Функції прокуратури»), на прокуратуру покладається функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (так званий «пенітенціарний нагляд»).

Continue Reading
Human Rights, Papers, Torture prevention, Адвокатська практика, Політика протидії тортурам, Судова практика

Заборона катувань: практика ЄСПЛ та стандарти ЄКЗК (2021)

Ягунов Д.В. Заборона катувань: практика Європейського суду з прав людини та стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню / Д.В. Ягунов ; за ред. А.Є. Костіна, зі вступ. cловами Й.Л. Бронза, М.М. Гнатовського, А.О. Кориневича, А.Є.  Костіна, Г.А. Мамедова. – О. : Фенікс, 2021.

Continue Reading
Human Rights, Papers, Torture prevention

Заборона катувань: від автора

Тортури, формально заборонені універсальними й регіональними стандартами прав людини, національним законодавством держав, що позиціонують себе демократичними (особливо країн – членів ЄС та Ради Європи), у ХХІ столітті стали прихованим інструментом політики соціального контролю, що формується поза формальними нормативними рамками і, що є більш важливим, нерідко безсуб’єктно.

Continue Reading
Human Rights, Papers, Torture prevention, Політика протидії тортурам

Torture as an element of social control in the 21st century (political and legal aspects)

The paper is focused on research of the phenomenon of torture in the XXI century.

In the paper, the author presents a thesis that explains not only the resumption of torture as a phenomenon in the second half of the XX century but also spreading of the phenomenon of torture in the XXI century with corresponding dispersal of social control networks and, consequently, increasing of types of deviants.

Continue Reading
Human Rights, Papers, Torture prevention, Політика протидії тортурам

Torture as a tool of the modern social control policy

The article is focused on research of the phenomenon of torture in the XXI century.

In the article, the author presents a thesis that explains not only the resumption of torture as a phenomenon in the second half of the XX century but also spreading of the phenomenon of torture in the XXI century with corresponding dispersal of social control networks and, consequently, increasing of types and kinds of deviants.

Continue Reading
Human Rights, Papers, Torture prevention, Політика протидії тортурам, Судова практика

«Malleus Maleficarum» of modern society: preconditions and prevalence of torture in XXI century and the policy of combating torture.

The main idea of this paper refers to the resumption of torture as a phenomenon in ХХ century and also the spread of this undoubtedly disgusting phenomenon in the new Millennium. It is it linked to the category of «security», which has become a pagan cult of modern society.

Continue Reading