Browse Category by ECHR Case Law
ECHR Case Law, Human Rights, Torture prevention, Політика протидії тортурам

Нездатність національних органів влади гарантувати відсутність ризиків для життя та здоров’я при здійсненні екстрадиції («Khachaturov v. Armenia», application № 59687/17, judgment 24.06.2021)

Справа inter alia є цікавою тим, що вона служить наочним прикладом, що при розгляді екстрадиційного запиту національним органам влади не варто спиратися навіть на голосні запевнення держави, яка вимагає екстрадицію, що особа, яка має бути вислана за запитом, буде супроводжуватися медичною допомогою (як під час екстрадиції,  так у подальшому – у слідчому ізоляторі та у колонії – у випадку засудження такої особи).

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Migration, Політика протидії тортурам

Умови утримання в центрі для нелегальних мігрантів як нелюдське поводження («Monir Lotfy v. Cyprus», application № 37139/13, judgment 29.06.2021)

Дуже цікава справа ЄСПЛ щодо умов утримання в центрі для нелегальних мігрантів та різних поліцейських дільницях на Кіпрі.

Справа цікава тим, як Уряд Кіпру «відбився» від численних звинувачень у застосуванні нелюдського поводження з боку персоналу центру для утримання нелегальних мігрантів, хоча визнання значної частини скарг явно необґрунтованими було наслідком пасивної поведінки самого заявника та крайної суперечливості його тверджень про застосування до нього нелюдського поводження.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Torture prevention

Психічні захворювання та травми як наслідок перебування у полоні («Badalyan v. Azerbaijan», application № 51295/11, judgment 22.07.2021)

Справа «Badalyan v. Azerbaijan» може, на жаль, бути актуальною для України після повернення з полону військовослужбовців. Відповідно, юристи, які представляють заявників у подібних ситуаціях, мають звертати увагу на особливості, вказані у цьому рішенні ЄСПЛ.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Prison and Probation Reform, Torture prevention

Умови ув’язнення як нелюдське поводження та отримання засудженим пенсії («Sili v. Ukraine», application № 42903/14, judgment 08.07.2021)

Дуже цікаве рішення та дуже важлива справа для цілей захисту прав засуджених (в аспекті отримання пенсій засудженими).

Якщо говорити про порушення Державою Україна зобов’язань за ст. 3 Конвенції, то справа є, на жаль, традиційно-типова для України та багатьох інших країн Ради Європи. Особливо треба відзначити, як ЄСПЛ оперує звітами Омбудсмена при формулюванні своїх висновків.

На додаток до встановлення порушення ст. 3 Конвенції щодо умов перебування у камері та умов ув’язнення взагалі, ця справа є дуже важливою стосовно подальших (гадаємо, численних) заяв до ЄСПЛ засуджених та їх представників з питань отримання пенсій засудженими. Причому, важливою вона є як для заявників, так і для органів держави.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Prison and Probation Reform

Відбування покарання у віддаленій колонії як порушення права на повагу до сімейного життя («Saidov and Others v. Russia», applications №№ 55829/15 and 8 others, judgment 21.01.2021)

Важливою частиною права ув’язненого на повагу до сімейного життя є те, що органи влади дозволяють йому або, якщо потрібно, допомагають йому підтримувати контакт зі своїми близькими.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights

Заборона вислання до Білорусії та Сирії («D.A. and Others v. Poland», application № 51246/17, judgment 08.07.2021)

Заявники скаржились на те, що вони були піддані ризику катування, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження у Сирії внаслідок повернення їх до Білорусі, звідки їх, скоріш за все, відправили б назад до Росії, а потім до Сирії, і що поводження з ними з боку польської влади було принизливим для них (п. 43).

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Судова практика

Підтримання соціальних контактів між засудженими та їх родичами як умова дотримання Державою зобов’язань за ст. 8 Конвенції про захист прав людини

08.07.2021 ЄСПЛ ухвалив нове рішення щодо групи осіб за ст. 8 Конвенції з питань направлення засудженого для відбування покарання до установи, територіально віддаленої від місця проживання його та/або його родичів, що призвело до невиправданого втручання до права на повагу до приватного та сімейного життя («Yevsyukov and Others v. Russia», applications № 39224/10 and 6 others, judgment 08.07.2021).

Continue Reading