Browse Category by Human Rights
ECHR Case Law, Human Rights, Судова практика

Підтримання соціальних контактів між засудженими та їх родичами як умова дотримання Державою зобов’язань за ст. 8 Конвенції про захист прав людини

08.07.2021 ЄСПЛ ухвалив нове рішення щодо групи осіб за ст. 8 Конвенції з питань направлення засудженого для відбування покарання до установи, територіально віддаленої від місця проживання його та/або його родичів, що призвело до невиправданого втручання до права на повагу до приватного та сімейного життя («Yevsyukov and Others v. Russia», applications № 39224/10 and 6 others, judgment 08.07.2021).

Continue Reading
Human Rights, Papers

Реєстри небезпечних злочинців в системі соціального контролю сучасних держав: до питання про дотримання прав людини

У більшості сучасних країн набуває поширення практика внесення небезпечних осіб, здебільшого тих, хто вчинив тяжкі насильницькі та/або sex offences, до спеціальних реєстрів.

Continue Reading
Human Rights, Papers

«Вори в законі» в українському кримінально-правовому ландшафті: проблема балансу між убезпеченням суспільства та дотриманням прав людини

04.06.2020 було прийнято Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» (№2513 від 02.12.2019), який було підписано Президентом України за три тижні[1].

Continue Reading
Human Rights, Papers, Penitentiary Inspections, Prison and Probation Reform, Інше

Замість прокурорського нагляду ще один правоохоронний монстр?

Відповідно до статті 2 чинного Закону України «Про прокуратуру» («Функції прокуратури»), на прокуратуру покладається функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян (так званий «пенітенціарний нагляд»).

Continue Reading
Human Rights, Papers, Torture prevention, Адвокатська практика, Політика протидії тортурам, Судова практика

Заборона катувань: практика ЄСПЛ та стандарти ЄКЗК (2021)

Ягунов Д.В. Заборона катувань: практика Європейського суду з прав людини та стандарти Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню / Д.В. Ягунов ; за ред. А.Є. Костіна, зі вступ. cловами Й.Л. Бронза, М.М. Гнатовського, А.О. Кориневича, А.Є.  Костіна, Г.А. Мамедова. – О. : Фенікс, 2021.

Continue Reading
Human Rights, Torture prevention

Державна політика, де нульова толерантність до тортур є цінністю

23.06.2021 року відбувся надзвичайно цікавий захід у рамках проекту Ради Європи – конференція «Державна політика, де нульова толерантність  до тортур є цінністю».

Проблематика формування та реалізації політики із запобігання катувань, включаючи допомогу та підтримку жертвам катування, є більш ніж актуальною. Не зважаючи на успішні кроки, зроблені у цій сфері, правозахисники відмічають, що катування – це не те, що має місце лише за кордоном.

Continue Reading
Human Rights, Papers, Torture prevention

Заборона катувань: від автора

Тортури, формально заборонені універсальними й регіональними стандартами прав людини, національним законодавством держав, що позиціонують себе демократичними (особливо країн – членів ЄС та Ради Європи), у ХХІ столітті стали прихованим інструментом політики соціального контролю, що формується поза формальними нормативними рамками і, що є більш важливим, нерідко безсуб’єктно.

Continue Reading
Human Rights

Вступне слово Антона Кориневича

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим є одним з державних органів України, які постійно працюють з проблематикою тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Системні порушення прав людини на тимчасово окупованій території завжди перебувають у фокусі уваги.

Continue Reading
Human Rights

Вступне слово Гюндуза Мамедова

Відповідно до Конституції та ст. ст. 2, 9, 26 Закону України «Про прокуратуру» на органи прокуратури покладено здійснення функції нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Continue Reading
Human Rights

Вступне слово Йосипа Бронза

Шановні друзі та колеги!

Як засвідчив час, Одеська адвокатура підтримує свої глибокі традиції щодо правозахисної, наукової та видавничої діяльності в частині поширення знань про міжнародні стандарти з прав людини серед адвокатів, прокурорів, суддів, слідчих, працівників поліції та інших професій, які пов’язані із забезпеченням прав людини.

Continue Reading