Browse Category by Human Rights
ECHR Case Law, Human Rights, Prison and Probation Reform, Torture prevention

Ненадання персонального помічника ув’язненому з психічними вадами та неналежне реагування на індивідуальні ризики й потреби ув’язненого («Epure v. Romania», application № 73731/17, judgment 11.05.2021)

Справа являє собою аналіз складної ситуації щодо тонкого балансу між карою, ізоляцією, убезпеченням та реабілітацією, де прослідковується практичне втіілення владою концепції небезпечного стану особи: «Звільнення заявника означало високий ризик для соціальних цінностей, оскільки заявник мав тенденцію до вчинення насильницьких злочинів».

В основі цього рішення ЄСПЛ – високий стандарт поводження з уразливими особами, взятими під варту, де на порядку денному ЄСПЛ знов поставив питання про те, що на державу покладається обов’язок належним чином відстежувати акти самоагресії та суїцидальні спроби з боку вразливих ув’язнених: органи влади повинні створювати належну та всебічну терапевтичну стратегію, здатну задовольнити особливі потреби вразливих ув’язнених.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Torture prevention, Політика протидії тортурам

Нездатність національних органів влади гарантувати відсутність ризиків для життя та здоров’я при здійсненні екстрадиції («Khachaturov v. Armenia», application № 59687/17, judgment 24.06.2021)

Справа inter alia є цікавою тим, що вона служить наочним прикладом, що при розгляді екстрадиційного запиту національним органам влади не варто спиратися навіть на голосні запевнення держави, яка вимагає екстрадицію, що особа, яка має бути вислана за запитом, буде супроводжуватися медичною допомогою (як під час екстрадиції,  так у подальшому – у слідчому ізоляторі та у колонії – у випадку засудження такої особи).

Continue Reading
Events, Human Rights, Migration, Prison and Probation Reform, Torture prevention

Доповідь про роботу 14-го Конгресу ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя. Кіото, 7 – 12 березень 2021 року (положення щодо перспектив пенітенціарної реформи)

У березні 2021 року у м. Кіото відбувся 14-й Конгрес ООН із запобіганні злочинності та кримінального судочинства.

На Конгресі, серед іншого, було ухвалено Кіотську декларацію «Активізація заходів із попередження злочинності, кримінального правосуддя і забезпечення верховенства права: назустріч здійсненню Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року».

Continue Reading
Events, Human Rights, Migration, Papers

Alert 2021! Report on conflicts, human rights and peacebuilding

Alert 2021! Report on conflicts, human rights and peacebuilding – це щорічний звіт, що аналізує стан світу з точки зору конфліктів та побудови миру за трьома основними осями: збройні конфлікти, напруженість, стать та мир і безпека.

Деякі з найбільш актуальних висновків Доповіді наведено нижче:

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Migration, Політика протидії тортурам

Умови утримання в центрі для нелегальних мігрантів як нелюдське поводження («Monir Lotfy v. Cyprus», application № 37139/13, judgment 29.06.2021)

Дуже цікава справа ЄСПЛ щодо умов утримання в центрі для нелегальних мігрантів та різних поліцейських дільницях на Кіпрі.

Справа цікава тим, як Уряд Кіпру «відбився» від численних звинувачень у застосуванні нелюдського поводження з боку персоналу центру для утримання нелегальних мігрантів, хоча визнання значної частини скарг явно необґрунтованими було наслідком пасивної поведінки самого заявника та крайної суперечливості його тверджень про застосування до нього нелюдського поводження.

Continue Reading
Human Rights, Torture prevention

Свавільні затримання, катування та жорстоке поводження в контексті збройного конфлікту на сході України (2014 – 2021)

Загальна кількість випадків затримання у зв’язку з конфліктом в Україні з 14 квітня 2014 року по 30 квітня 2021 року становить від 7900 до 8700 (при цьому чоловіки становлять приблизно 85%, а жінки – 15%): 3600 – 4 000 – урядовими акторами і 4300 – 700 – озброєними групами та іншими акторами на території, яка контролюється самопроголошеними «республіками». Ці числа охоплюють осіб, які брали участь в бойових діях, а також цивільних осіб, затриманих за реальну або ймовірну підтримку супротивних сил або просто за їхню антиукраїнську або проукраїнську позицію, а також інших осіб, затриманих у прямому або побічному зв’язку з конфліктом.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Torture prevention

Психічні захворювання та травми як наслідок перебування у полоні («Badalyan v. Azerbaijan», application № 51295/11, judgment 22.07.2021)

Справа «Badalyan v. Azerbaijan» може, на жаль, бути актуальною для України після повернення з полону військовослужбовців. Відповідно, юристи, які представляють заявників у подібних ситуаціях, мають звертати увагу на особливості, вказані у цьому рішенні ЄСПЛ.

Continue Reading
Events, Human Rights, Torture prevention

Принципи результативного опитування при проведенні розслідувань та зборі інформації

На 105-му пленарному засіданні Європейського комітету з питань запобігання катуванням ЄКЗК провів обмін думками з Асоціацією запобігання катуванням щодо нещодавно оприлюднених Принципів результативного опитування при проведенні розслідувань та зборі інформації, які були розроблені групою міжнародних експертів під керівництвом колишнього спеціального доповідача ООН щодо катувань, професора Juan E. Méndez.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Prison and Probation Reform, Torture prevention

Умови ув’язнення як нелюдське поводження та отримання засудженим пенсії («Sili v. Ukraine», application № 42903/14, judgment 08.07.2021)

Дуже цікаве рішення та дуже важлива справа для цілей захисту прав засуджених (в аспекті отримання пенсій засудженими).

Якщо говорити про порушення Державою Україна зобов’язань за ст. 3 Конвенції, то справа є, на жаль, традиційно-типова для України та багатьох інших країн Ради Європи. Особливо треба відзначити, як ЄСПЛ оперує звітами Омбудсмена при формулюванні своїх висновків.

На додаток до встановлення порушення ст. 3 Конвенції щодо умов перебування у камері та умов ув’язнення взагалі, ця справа є дуже важливою стосовно подальших (гадаємо, численних) заяв до ЄСПЛ засуджених та їх представників з питань отримання пенсій засудженими. Причому, важливою вона є як для заявників, так і для органів держави.

Continue Reading
ECHR Case Law, Human Rights, Prison and Probation Reform

Відбування покарання у віддаленій колонії як порушення права на повагу до сімейного життя («Saidov and Others v. Russia», applications №№ 55829/15 and 8 others, judgment 21.01.2021)

Важливою частиною права ув’язненого на повагу до сімейного життя є те, що органи влади дозволяють йому або, якщо потрібно, допомагають йому підтримувати контакт зі своїми близькими.

Continue Reading