Legal Services

Види правничих послуг

  • складання заяв до Європейського суду з прав людини
  • представництво в Європейському суді з прав людини
  • оперативні телефонні консультації
  • представництво інтересів у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами
  • правнича допомога у відносинах з органами правопорядку
  • представництво інтересів у справах про адміністративні правопорушення
  • захист на усіх стадіях кримінального провадження
  • представництво інтересів потерпілого від злочину
  • представництво свідків
  • представництво цивільних позивачів та відповідачів у кримінальних провадженнях
  • представництво у цивільних справах
  • представництво в господарських справах
  • представництво в адміністративних справах

Legal services

  • Human rights protection
  • Defense in criminal proceedings
  • Representation in civil and administrative cases
  • Representation of clients in courts
  • Representation of clients in law-enforcement bodies
  • Representation in the European Court of Human Rights and national courts

Specialization

  • Criminal law and procedure
  • European Convention on Human Rights and the ECHR caselaw
  • Prison law, execution of punishments and probation
  • Legal assistance and protection to right to life
  • Legal assistance to victims of tortures
  • Protection of the rights to freedom, to fair trial and to private and family life
  • Civil and administrative law and procedure