Монографії та інші видання

blur-old-antique-book

 1. Ягунов Д.В. Європейські правила пробації : переклад, науково-практичний коментар та допоміжні матеріали / Д.В. Ягунов. – Одеса : Фенікс, 2013. – 236 с.
 2. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування : монографія / Д. В. Ягунов ; Державна пенітенціарна служба України. – 4-те вид., перероб. та доп. – О. : Фенікс, 2011.
 3. Ягунов Д.В. Сучасна пенологія: альтернативний курс. – Одеса: Фенікс. – 176 с.
 4. Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини (питання кримінального судочинства) / Укладач Д.В. Ягунов. За ред. та зі вступ. словом Й.Л. Бронза. – О. : Фенікс, 2010. – 167 с.
 5. Ягунов Д.В. Практика Європейського суду з прав людини (прецеденти та коментарі з питань кримінального судочинства). За ред. та зі вступ. словом Й.Л. Бронза. – О.: Фенікс, 2010.
 6. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання третє, перероблене та доповнене. – Одеса, 2009. – 314 с.
 7. Проект Закону України “Про пробацію” / вступн. стаття та аналітичні матеріали Д.В.Ягунова. – Одеса: Фенікс, 2009. – 68 с.
 8. Ягунов Д. Социальные и правовые проблемы внедрения элементов пробации в систему уголовной юстиции Украины / [В.Дрёмин, А.Березовский, Н.Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с. – С.231-253.
 9. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування: Видання друге, перероблене та доповнене. – Одеса-Черкаси, 2008. – 344 с.
 10. Гуманізація кримінального судочинства шляхом розвитку елементів служби пробації та реалізації програм примирення потерпілих та правопорушників: Методичні матеріали / Автори-упорядники: А.О.Горова, Н.М.Прокопенко, Д.В.Ягунов. – К.: Український центр порозуміння – МФ „Відродження”. – 64 с.
 11. Ягунов Д.В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: Конспект лекцій. Видання третє, змінене та доповнене. Зі вступною статтею доктора пед. наук, професора Н.Г.Калашник та Ю.В.Олійника. – Черкаси: Вид-во Юлії Чабаненко, 2006. – 72 с.
 12. Ягунов Д.В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: Конспект лекцій. Видання 2-ге, стереотипне. – О.: Фенікс, 2006. – 74 с.
 13. Ягунов Д.В. Служба пробації: концепція, принципи діяльності, організаційна структура: Конспект лекцій. – О.: ОРІДУ, 2006. – 74 с.
 14. Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України: історичний розвиток, сучасні проблеми та перспективи реформування. – Черкаси, 2006. – 444 с.
 15. Прусс В.М., Ягунов Д.В. Пенітенціарна система України. – О.: Фенікс, 2006. – 252 с.
 16. Ягунов Д.В. Державне управління пенітенціарною системою України: історія, сучасність, перспективи: Монографія. – О.: ОРІДУ, 2005. – 251 с.