ECHR Case Law, Human Rights, Prison and Probation Reform

Відбування покарання у віддаленій колонії як порушення права на повагу до сімейного життя («Saidov and Others v. Russia», applications №№ 55829/15 and 8 others, judgment 21.01.2021)

Важливою частиною права ув’язненого на повагу до сімейного життя є те, що органи влади дозволяють йому або, якщо потрібно, допомагають йому підтримувати контакт зі своїми близькими.

В контексті питання про сімейні візити до засуджених, стаття 8 Конвенції вимагає від держав враховувати інтереси засудженого та його родичів та членів сім’ї.

Розміщення засудженого у певній пенітенціарній установі може порушити питання відповідно до статті 8 Конвенції, якщо наслідки такого розміщення для його приватного та сімейного життя виходять за рамки «звичайних» труднощів та обмежень, властивих самому поняттю позбавлення волі, особливо з огляду на географічне положення віддалених пенітенціарних установ та реалії російського транспортної системи.

У справах «Polyakova and Others v. Russia (№№ 35090/09 and 3 others) та «Voynov v. Russia» (№ 39747/10) Суд уже встановив порушення Конвенції з питань, подібних до питань у цій справі.

Вивчивши всі подані йому матеріали, Суд не знайшов жодного факту чи аргументу, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. Беручи до уваги свою практику з цього питання, Суд вважає, що втручання до права заявників на повагу до сімейного життя не було здійснено «відповідно до закону» у значенні пункту 2 статті 8 Конвенції. Отже, ці скарги є прийнятними та свідчать про порушення статті 8 Конвенції.

«Saidov and Others v. Russia», п.п. 7-10