Events, Human Rights, Migration, Prison and Probation Reform, Torture prevention

Доповідь про роботу 14-го Конгресу ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя. Кіото, 7 – 12 березень 2021 року (положення щодо перспектив пенітенціарної реформи)

У березні 2021 року у м. Кіото відбувся 14-й Конгрес ООН із запобіганні злочинності та кримінального судочинства.

На Конгресі, серед іншого, було ухвалено Кіотську декларацію «Активізація заходів із попередження злочинності, кримінального правосуддя і забезпечення верховенства права: назустріч здійсненню Порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року».

Щодо пенітенціарних питань, то в декларації було висловлена серйозну стурбованість вразливістю в’язниць, перш за все, з точки зору охорони здоров’я, безпеки та захищеності перед реальним ризиком швидкого поширення коронавірусу в установах закритого типу, яке можуть посилити такі «традиційні» проблеми пенітенціарних установ як переповненість та незадовільнені умови утримання.

Водночас в декларації підтверджується обов’язок усіх держав всіляко заохочувати і захищати усі права людини та основні свободи і стверджувати принцип поваги людської гідності в процесі неупередженого здійснення правосуддя.

ПОКРАЩЕННЯ УМОВ УТРИМАННЯ У В’ЯЗНИЦЯХ

У декларації зроблено наголос на обов’язку держав покращувати умови утримання осіб, які перебувають під вартою до і після суду.

Держави повинні підвищувати компетентність з цього питання співробітників пенітенціарних і виправних установ та інших відповідних посадових осіб, в тому числі сприяючи застосуванню на практиці положень Мінімальних стандартних правил ООН щодо поводження з ув’язненими (Правила Нельсона Мандели) і правил ООН, що стосуються поводження з жінками-ув’язненими і заходів покарання для жінок-правопорушників, не пов’язаних з позбавленням волі (Бангкокські правила).

Держави повинні вживати заходів для вирішення проблеми переповненості пенітенціарних установ і підвищення загальної ефективності і зміцнення потенціалу системи кримінального правосуддя, в тому числі через вирішення питання про використання альтернатив попередньому ув’язненню і покаранням у вигляді позбавлення волі, де належна увага повинна приділятися Мінімальним стандартним правилам ООН щодо заходів, не пов’язаних з тюремним ув’язненням (Токійські правила).

ЗНИЖЕННЯ РЕЦИДИВІЗМУ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ

Держави повинні сприяти створенню у пенітенціарних установах умов, що сприяють реабілітації, в тому числі шляхом розробки і здійснення ефективних програм поводження з ув’язненими на основі індивідуальної оцінки потреб правопорушників і продемонстрованої ними небезпеки, а також надавати правопорушникам можливість брати участь в програмах професійно-технічної підготовки і освітніх програмах, що дозволяють їм набути навички, необхідні для реінтеграції.

Держави повинні сприяти створенню в суспільстві умов, що сприяють реабілітації, для полегшення соціальної реінтеграції правопорушників за активної участі місцевого населення. Належна увага повинна приділятися необхідності захисту суспільства в цілому і кожної конкретної людини і захисту прав потерпілих та правопорушників, роботодавців і місцевих волонтерів, які сприяють довгостроковій і соціальній реінтеграції правопорушників.

Держави повинні роз’яснювати необхідність прийняття правопорушників до суспільства в якості його повноцінних членів і важливість участі місцевого населення у заходах із сприянню їх довгострокової і соціальної реінтеграції.

НАЦІОНАЛЬНА ПРАКТИКА ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАНЬ

Держави повинні заохочувати національну політику призначення покарань, практику або керівні принципи поводження з правопорушниками, що забезпечують відповідність суворості покарання правопорушників тяжкості правопорушень відповідно до національного законодавства.

ДІЄВІ, ПІДЗВІТНІ, НЕУПЕРЕДЖЕНІ ТА ІНКЛЮЗИВНІ УСТАНОВИ

Держави повинні забезпечувати сумлінність і неупередженість у роботі правоохоронних та інших структур системи кримінального правосуддя і незалежність судових органів, а також справедливе, ефективне, підзвітне, транспарентне і належне здійснення правосуддя з урахуванням документів, зазначених у відповідних резолюціях Генеральної Асамблеї та Економічної і Соціальної Ради.

Держави повинні приймати ефективні законодавчі, адміністративні або інші необхідні заходи з попередження тортур у всіх формах, розслідування випадків їх застосування та кримінального переслідування і покарання винних для ліквідації безкарності за вчинення таких діянь, а також для попередження інших жорстоких, нелюдських або таких, принижуючих гідність видів поводження і покарання.