Events, Penitentiary Inspections, Reports

HM Chief Inspector of Prisons annual report: 2020 to 2021

Робота Інспекції в’язниць Англії та Уельсу (HMI Prisons) є частиною зобов’язань Великої Британії за Факультативним протоколом до Конвенції ООН проти катувань (OPCAT), де OPCAT вимагає від держав-членів регулярного та незалежного огляду місць позбавлення волі.

В цілому Національний превентивний механізм Сполученого Королівства складається з 21 органів та організацій (Care Inspectorate; Care Quality Commission; Care Inspectorate Wales; The Children’s Commissioner for England; Criminal Justice Inspection Northern Ireland; Healthcare Inspectorate Wales; Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services; Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary in Scotland; Her Majesty’s Inspectorate of Prisons; Her Majesty’s Inspectorate of Prisons for Scotland; Independent Custody Visiting Association; Independent Custody Visitors Scotland; Independent Monitoring Board; Independent Monitoring Boards (Northern Ireland); Independent Reviewer of Terrorism Legislation; Lay Observers; Mental Welfare Commission for Scotland; Northern Ireland Policing Board Independent Custody Visiting Scheme; Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills); The Regulation and Quality Improvement Authority; Scottish Human Rights Commission).

Інспекція в’язниць Англії та Уельсу (HMI Prisons) – це незалежна інспекція, яку очолює Головний інспектор в’язниць (HM Chief Inspector of Prisons).

Інспекція здійснює незалежний контроль за умовами та поводженням із засудженими та іншими ув’язненими та звітує про свої висновки.

Інспекція в’язниць Англії та Уельсу інспектує в’язниці, установи для неповнолітніх (YOI), закриті навчальні центри (STC), імміграційні центри (IRC), поліцейські та судові місця для затриманих, місця затримання митних служб та військових служб.

HM Inspectorate of Prisons не бере участі в:

  • вирішенні питань, пов’язаних із виконанням вироку;
  • вирішенні питань, пов’язаних із переміщенням ув’язненого між тюрмами;
  • консультування сімей з юридичних питань або поради щодо майна, їжі чи звільнення;
  • розгляді індивідуальних скарг в’язнів (ув’язнені повинні використовувати внутрішні процедури подання скарг і, якщо вони є незадовільними, звертатися до Омбудсмена з питань ув’язнення та пробації).

В’язниці перевіряються принаймні раз на п’ять 5 років, хоча є практика перевіряти більшість установ кожні 2 – 3 роки.

Деякі установи з високим ризиком можуть перевірятися частіше, в тому числі ті, де утримуються діти та молодь.

Інспекція об’єктів базується на динамічній оцінці ризиків, беручи до уваги такі питання, як час останньої інспекції, тип та розмір закладу, суттєві зміни в установі чи зміни в керівництві та отримані дані.

Переважна більшість інспекцій є неанонсованими, які здійснюються з метою оцінки прогресу, досягнутого під час попередніх інспекцій. Під час усіх інспекцій інспектори мають право проводити інспекції у будь-якій в’язниці або частині в’язниці, і адміністрація установи не може їм відмовити у в’їзді.

У виняткових обставинах про інспекції деякі установи попереджаються заздалегідь.

Крім того, Her Majesty’s Prison and Probation Service здійснює внутрішній аудит стандартів. Внутрішній аудит надає рекомендації, які призначені для усунення слабких місць у контролі, управлінні ризиками та врядування в організації та можуть призвести до змін у політиці, операційному підході та стратегічних пріоритетах.

20 червня 2021 року HM Chief Inspector of Prisons опубліковував звіт про результати інспектування місць несвободи Англії та Уельсу.

Традиційно інспектування проводиться за критеріями, відомими як «очікування» (Expectations), хоча під час пандемії COVID-19 було змінено методологію інспекцій з урахуванням міркувань безпеки та здоров’я, викликаних пандемією.

Очікування щодо перевірок в’язниць для дорослих чоловіків, жінок та установ для неповнолітніх засновані на так званих чотирьох тестах здорової установи:

  • Безпека (ув’язнені – особливо найбільш вразливі – утримуються в безпеці);
  • Повага (до ув’язнених ставляться з повагою до їхньої людської гідності);
  • Цілеспрямована діяльність (ув’язнені здатні та від них очікується активна участь  в діяльності, що здатна приносити їм користь);
  • Реабілітація та планування звільнення (ув’язненим надається підтримка для підтримання та розвитку їх стосунків з родиною та друзями. Ув’язненим надається підтримка для цілей зменшення ймовірності вчинення повторних злочинів. Менеджмент ризиків заподіяння шкоди з боку ув’язнених здійснюється у дієвий спосіб. Ув’язнених готують до виходу з установи до вільного суспільства).

Тести для в’язниць для жінок та установ для неповнолітніх дещо відрізняються.

Тести для імміграційних центрів є схожими, але враховують конкретні обставини, що базуються на очевидній ідеї: затримані в імміграційних центрах не утримуються за вчинення кримінального правопорушення, і їх позбавлення свободи може не бути результатом судового процесу.