Events, Papers, Penitentiary Inspections, Presentations, Prison and Probation Reform, Reports, Research, Torture prevention

Аналітичний звіт «Застосування сили проти в’язнів у Західній Австралії»

22.06.2021 Уряд штату Західна Австралія та Офіс інспектора місць несвободи (Office of the Inspector of Custodial Services) видали аналітичний звіт «Застосування сили проти в’язнів у Західній Австралії» («Use of force against prisoners in Western Australia»), який може бути одним з прикладів з міжнародного досвіду для здійснення майбутніх пенітенціарних інспекцій в Україні в аспекті звітування перед суспільством за результатами інспектування пенітенціарних установ та інших місць несвободи.

Коротка характеристика пенітенціарної системи штату

Департамент юстиції штату управляє понад 7,1 тис. ув’язнених у 16 державних пенітенціарних установах та 1 приватній в’язниці.

В рамках місії забезпечення безпечної громади пріоритетами Департаменту юстиції у всіх в’язницях є:

  • здійснення контролю за ув’язненими;
  • убезпечення персоналу;
  • убезпечення ув’язнених;
  • реабілітація ув’язнених.

Державні в’язниці

Департамент юстиції управляє 16 державними в’язницями, включаючи сільськогосподарські установи.

Ув’язнені-жінки у столичному регіоні перебувають у Bandyup Women’s Prison, Boronia Pre-release Centre for Women, Melaleuca Women’s Prison та Wandoo Rehabilitation Prison.

Регіональні в’язниці в Albany, Greenough, Roebourne, West Kimberley, Broome та Eastern Goldfields утримують ув’язнених як чоловіків, так і жінок.

У Перті ув’язнені чоловіки утримуються у Casuarina Prison, Hakea Prison та Karnet and Wooroloo prison.

Регіональні в’язниці Bunbury and Pardelup Prison Farm призначені лише для чоловіків.

Робочі табори для в’язнів (prisoner work camps) мінімального рівня безпеки для чоловіків знаходяться у Warburton, Wyndham, Walpole, Roebourne та Dowerin.

Приватна в’язниця

Компанія Serco Australia уклала контракт на управління в’язницею Acacia Prison середнього рівня безпеки, де розміщуються ув’язнені чоловіки.

Політика щодо застосування сили

Нещодавно Департамент юстиції штату змінив свою політику щодо застосування сили у пенітенціарних установах.

Нова політика окреслює використання допустимих варіантів застосування сили персоналом, дії, які слід вжити до та після застосування сили, а також механізми нагляду, які використовуються для оцінки інцидентів, де застосовувалася сила.

Політика узгоджується з вимогами чинного законодавства, де окреслюється принципи застосування сили:

  • застосування сили має бути останнім засобом;
  • застосування сили має бути обґрунтованим, виходячи з обставин ситуації;
  • не повинна застосовуватися сила в обсязі більшому, аніж необхідно для контролю ситуації;
  • застосування сили має бути припинено, коли загроза стане контрольованою;
  • сила ніколи не може використовуватися як вид покарання.

Для цілей цього аналітичного звіту поняття «застосування сили» означає будь-яке фізичне втручання персоналу щодо ув’язненого. Це варіюється від використання наручників до активних фізичних обмежень, щоб примусити ув’язненого виконувати накази під час будь-якого інциденту.

Як часто застосовується сила у в’язницях Західної Австралії?

У період з 2016 по 2020 рік було зареєстровано 11440 випадків застосування сили у в’язницях Західної Австралії, що мало місце під час 9182 інцидентів.

Дані, подані у цьому аналітичному звіті, включають усі такі обставини.

Найчастіше застосування сили становлять випадки, пов’язані з використанням наручниками (96%)

Джерело