Інше

Geographical (partial) distribution of crime in Ukraine – 2013 – 2022(7)

2022 has brought the minimum level of urban crime and maximum level of rural crime for the last 9 years of the national history of crime prevention. It seems that such changes resulted from the 2022 Russian military invasion where many crimes had been committed by Russian soldiers and officers in rural areas.

2022 рік приніс мінімальний рівень міської злочинності та максимальний рівень злочинності у сільській місцевості за останні 9 років вітчизняної історії протидії злочинності.

Схоже, що такі зміни стали наслідком російського військового вторгнення 2022 року, де багато злочинів було скоєно російськими солдатами та офіцерами в сільській місцевості.