Papers, Police, Policing, Presentations, Reports, Research, States, Ukraine

Crimes against national security (2013 – 9 months of 2022)

Дуже цікава офіційна (!) статистика злочинів проти основ національної безпеки України за 2013 – 2022 рр.

У 2013 році було зареєстровано аж 8 злочинів проти основ національної безпеки України, в яких лише одне кримінальне провадження було з підозрюваним. Решта були «фактовими» кримінальними провадженнями.

Тобто співвідношення між усіма справами та справами з підозрюваними було 8.

Ми маємо наочний додатковий – наразі кримінологічний – доказ антидержавницької спрямованості режиму, поваленого у 2014 році.

Величезна країна у центрі Європи з могутнім потенціалом, маючи сусіда «за порєбріком» не могла мати таких показників роботи СБУ та інших уповноважених правоохоронних органів.

Одразу ж після Майдану, анексії Криму, окупації Сходу України Росією і до початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році – причому незалежно від того, який Президент був при владі – як зареєстрованих кількість злочинів, так і кількість кримінальних проваджень з підозрою була, умовно кажучи однаковою, так само, як й вказане вище співвідношення.

Щодо аналогічного показника за 9 місяців 2022 року.

Безумовно, кримінальних проваджень в рази більше, проте з’являється питання якості та показників. Залишається щиро сподіватися, що українські правоохоронці успішно доведуть справу до логічного кінця в усіх кримінальних провадженнях, звичайно, з дотриманням усіх процесуальних гарантій та прав.

Very interesting official (!) statistics of crimes against the foundations of national security of Ukraine for 2013-2022.

In 2013, as many as 8 crimes against the foundations of the national security of Ukraine were registered, in which only one criminal proceeding was with a concrete suspect. The rest were so called “factual” criminal proceedings.

That is, the ratio between all cases and cases with suspects was 8.

We have visual additional – currently criminological – evidence of the anti-state orientation of the regime overthrown in 2014

A huge country in the center of Europe with a powerful potential, having a neighbor “on the other side” could not have such performance indicators of the SBU and other authorized law enforcement agencies.

Immediately after the Maidan, the annexation of Crimea, the occupation of Eastern Ukraine by Russia and before the start of a full-scale invasion of Russia in 2022 – and regardless of which President was in power – both the number of registered crimes and the number of criminal proceedings with suspicion were, relatively speaking, as well as the same ratio.