Net Widening, Presentations, Reports, Research, Social Control, States, Trends in Prison Policy

Prison policy of Asian countries in the 21st century (generalization of prison population indicators)

Пенітенціарні системи країн Азії характеризуються різними показниками в’язничного населення та, відповідно, демонструють різні тенденції розвитку. Так, багато країн Азії характеризується умовною стабільністю за абсолютними та відносними показниками в’язничного населення, хоча загальна кількість ув’язнених у тій чи іншій країні може сягати надзвичайно високого рівня. При цьому окремі країни, навпаки, демонструють невпинне зростання як загальної кількості ув’язнених, так і зростання за показником incarceration rate, обумовлюючи більш ніж суттєвий внесок до глобальної кількості ув’язнених.

Головним висновком у цьому контексті є те, що, на перший погляд, вельми позитивні характеристики пенітенціарних систем країн Азії у вигляді низького incarceration rate, до якого прагнуть країни Європи, абсолютно не гарантують належне фінансування пенітенціарних установ, відсутність переповнення пенітенціарних установ та належне дотримання прав людини.

Більше того, переповнення пенітенціарних установ у країнах Азії – це перманентна проблема, яка абсолютно не може виправдовуватися за європейськими стандартами ані відсутністю належного фінансування пенітенціарних систем, ані відсутністю належної кількості пенітенціарних установ як такої.

Крім того, наявність у багатьох країнах Азії покарання у вигляді смертної кари вже само по собі є показником пунітивної спрямованості державного управління національними пенітенціарними системами та національними системами кримінальної юстиції в цілому.