ECHR Case Law, Events

Набрав чинності Протокол № 15 до Європейської конвенції з прав людини

01.08.2021 протокол № 15 Європейської конвенції з прав людини набрав чинності після її ратифікації усіма 47 державами-учасницями. Зміни, внесені Протоколом № 15, спрямовані на усунення неефективності в діяльності ЄСПЛ. Зокрема, декларується, що Протокол сприятиме Суду в управлінні великою кількістю скарг, які надходять до суду.

Протокол № 15 визнає, що основна відповідальність за захист прав людини відповідно до Європейської конвенції з прав людини покладається на кожну окрему державу-учасницю.

Ефективність ЄСПЛ також має бути забезпечена шляхом скорочення строку подання скарг та забезпечення належного розгляду всіх заяв національними судами.

Крім того, Протокол № 15 змінить правила щодо призначення та відставки суддів ЄСПЛ.

Зміни, внесені Протоколом № 15, полягають наступному:

1.

Включення посилання на принцип субсидіарності (згідно з яким основна відповідальність за захист прав людини відповідно до Європейської конвенції з прав людини покладається на кожну окрему державу-учасницю) та доктрину свободи розсуду («простір для маневру», яка надається державам-учасницям у виконанні своїх зобов’язань за Конвенцією) преамбули до Конвенції.

Так, у кінці преамбули Конвенції додається новий абзац у такій редакції: «Підтверджуючи, що Високі Договірні Сторони, відповідно до принципу субсидіарності, несуть основну відповідальність за забезпечення прав і свобод, визначених у цій Конвенції та протоколах до неї, користуються при цьому свободою розсуду, яка є предметом юрисдикції Європейського суду з прав людини, створеного цією Конвенцією, щодо здійснення нагляду».

2.

Скорочення строку, протягом якого можна подати заяву до ЄСПЛ (з 6 до 4 місяців) з дати прийняття остаточного рішення на національному рівні, коли всі національні засоби правового захисту було вичерпано: «У пункті 1 статті 35 Конвенції слова “впродовж шести місяців” замінюються словами “впродовж чотирьох місяців”».

3.

Вилучення правила, що запобігає відхиленню скарги, яка не була належним чином розглянута національним судом, якщо заявник не зазнав «суттєвої шкоди»: «У підпункті “b” пункту 3 статті 35 Конвенції слова “а також за умови, що на цій підставі не може бути відхилена жодна справа, яку національний суд не розглянув належним чином” вилучаються».

4.

Позбавлення права сторін у справі до ЄСПЛ заперечувати проти рішення палати Суду про відмову від своєї юрисдикції у справі на користь Великої палати: «У статті 30 Конвенції слова “якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього” вилучаються».

5.

Заміна верхньої вікової межі для суддів ЄСПЛ з вимогою, щоб кандидати на посаду судді мали менше 65 років на дату, коли Парламентська Асамблея подала запит на список кандидатів Рада Європи: «Вік кандидатів повинен бути менше 65 років на день звернення Парламентської асамблеї за списком з трьох кандидатів відповідно до статті 22».

Джерело – сайт Верховної Ради України

Конвенція про захист прав людини