Net Widening, Papers, Policing, Presentations, Reports, Research

Drug-related crimes in wartime Ukraine: indicators for 7 months of 2022

The War “cut” crime statistics. According to many sections of the Criminal Code, the number of crimes registered in March 2022 fell sharply for completely understandable reasons. Many crimes that might have been expected to increase after the start of the War saw a sharp drop or even zero.

As we have already said, one of such crimes is marauding, where only one crime has been registered since the beginning of the War, and that without a notice of suspicion.

Drugs are another matter. Yes, the indicators for March 2022 are lower than for January 2022 and February 2022.

However, already in May 2022, the indicators of drug crime almost caught up with the pre-war indicators, and in July 2022 they significantly exceeded them.

Moreover, if we analyze crime statistics for the period 2013 – 2022 (July), it turns out that already in the first 7 months of 2022, the number of registered crimes is almost equal to the annual indicators of 2015 or 2016.

At the same time, there has never been such a gap between the number of registered “drug crimes” and the number of suspects in “drug crimes” in recent years.

The importance of the fight against drug crime cannot be underestimated. However, the main question here is: does the National Police effectively use the personnel potential under these conditions? The question is on the surface: drug crime is crime, relatively speaking, of the peacetime. Taking into account closed borders, border checks, curfews and roadblocks, it should theoretically decrease, not the other way around.

It seems that the mechanism of often artificial drug crime, where criminals are victims at the same time, and where police officers know who, where and under what conditions will commit the next “crime”, cannot “stand still” even during war. The mechanism must work…

Війна «підкосила» статистичні показники злочинів. За багатьма розділами Кримінального кодексу кількість зареєстрованих у березні 2022 злочинів різко впала за абсолютно зрозумілими причинами. За багатьма злочинами, підвищення кількості яких можна б було очікувати після початку війни, відбулося різке падіння або навіть взагалі нульові показники.

Як ми вже говорили, одним з таких злочинів є мародерство, де зареєстровано лише один злочин з початку війни , і то без повідомлення про підозру.

Інша справа – наркотики. Так, показники за березень менші, аніж за січень та лютий. Проте вже у травні показники наркозлочинністі майже наздогнали довоєнні показники, а у липні – значно їх перевищили.

Більше того, якщо проаналізувати статистику злочинів за період 2013 – 2022 (липень), то виявляється, що вже за перші 7 місяців 2022 року кількість зареєстрованих злочинів майже дорівнює річним показникам 2015 року або 2016 року.

При цьому ніколи за останні роки не було такого розриву між кількість зареєстрованих «наркозлочинів» та кількістю підозрюваних у «наркозлочинах».

Не можна применшувати значущість боротьби з наркозлочинністю. Проте головним тут питання: а чи ефективно Національна поліції використовує кадровий потенціал за цих умов? Питання на поверхні: наркозлочинність – це злочинність, умовно кажучи, мирного часу. З урахуванням перекритих кордонів, перевірок на кордонах, комендантських годин та блокпостів вона взагалі мала теоретично знижуватися, а не навпаки.

З’являється враження, що механізм нерідко штучної наркозлочинності, де злочинці водночас є жертвами, і де працівники поліції знають хто, де і за яких умов вчинить черговий «злочин», не може «простоювати» навіть під час війни. Механізм має працювати…