Events, Human Rights, Torture prevention

Принципи результативного опитування при проведенні розслідувань та зборі інформації

На 105-му пленарному засіданні Європейського комітету з питань запобігання катуванням ЄКЗК провів обмін думками з Асоціацією запобігання катуванням щодо нещодавно оприлюднених Принципів результативного опитування при проведенні розслідувань та зборі інформації, які були розроблені групою міжнародних експертів під керівництвом колишнього спеціального доповідача ООН щодо катувань, професора Juan E. Méndez.

ЄКЗК вітає ці принципи та їх подальше поширення у всіх державах-членах Ради Європи.

У Доповіді вказується на наявність великої та дедалі зростаючої кількості наукових знань, що підтверджують, що непримусові методи опитування на основі доброї комунікації є найбільш дієвими для збору інформації. Водночас емпіричні дослідження доводять, що катування та інші види жорстокого поводження є неефективними та непродуктивними методами опитування.

У цьому контексті Доповідь закликає до розроблення набору міжнародних стандартів проведення опитувань, які за своєю природою включають дотримання правових та процесуальних гарантій з боку органів влади.

Ця Доповідь є результатом практичного втілення цього заклику. Відповідні принципи є результатом осмислення досвіду багатьох країн, де органи правопорядку та сили безпеки використовують результативне опитування, що призводить до кращих результатів у отриманні точної та достовірної інформації. Інформація, зібрана таким чином, також зберігає доброчесність та професіоналізм самих інтерв’юерів та підвищує довіру громадян до відповідних національних установ.

Подані у цій Доповіді принципи по суті є, є визнанням того, що результати опитування взаємопов’язані з повним користуванням особою своїми правами на кожному етапі контакту з державними органами – незалежно від того, як формально визначені такі контакти – як розмови, допити, співбесіди або опитування. Вони представляють альтернативу ризику зізнань, отриманих примусово, та жорстокості катувань, а також визнання того, що ця тактика веде до неправдивих зізнань, до несправедливих судових процесів та підриває здійснення правосуддя.

У Доповіді наголошується, що настав час, щоб ці передові практики були універсалізовані та розповсюджені між слідчими, що ведуть кримінальні справи, усіх правових культур та професіоналами, які здійснюють опитування з найрізноманітнішими законними цілями.

Ці Принципи можуть допомогти міжнародному співтовариству та допоможуть розробити нормативну базу для результативних опитувань, що дозволяють уникнути порушень прав людини, а саме катувань та жорстокого поводження, а також зробити розслідування та попередження злочинів набагато більш ефективним та послідовним.

У Доповіді, зокрема, детально розкриваються наступні принципи результативного опитування:

Принцип 1. Основи.

Результативне опитування проводиться на науковій основі та у рамках науки, права та етики.

Принцип 2. Практика.

Результативне опитування – це всебічний процес збору точної та надійної Інформації, поєднаний з реалізацією відповідних правових гарантій.

Принцип 3. Вразливість.

Результативне опитування вимагає виявлення та задоволення потреб опитуваних осіб, які є вразливими.

Принцип 4. Навчання.

Результативне опитування – це професійна діяльність, яка вимагає спеціального навчання.

Принцип 5. Підзвітність.

Результативне опитування здійснюється у рамках функціонування прозорих та підзвітних установ.

Принцип 6. Впровадження.

Впровадження результатів результативного опитування вимагає надійних національних процедур.