Crime rates, Crime rates in Ukraine, Crime statistics, Net Widening, Police, Policing, Presentations, Reports, Research, Social Control, States, Ukraine, Україна

Crime-related drugs: 2013 – 2022

Дуже цікавою є статистика наркозлочинів за період 2013 – 2022 рр. Саме 2022-й рік продемонстрував найбільшу кількість зареєстрованих наркозлочинів за останні 10 років, що є вельми дивним під час війни, коли у першій половині 2022 року боротьба з наркозлочинами явно не становила головного пріоритету політики запобігання злочинності в Україні. Так, після лютого 2022 року кількість зареєстрованих кримінальних проваджень різко впала майже, проте одразу ж почала радикально зростати, продемонструвавши найвищі показники у вересні 2022 року.

Графік, що демонструє кількість зареєстрованих наркозлочинів по місяцях 2022 року доводить штучний характер боротьби з наркозлочиннністю, що особливо яскраво проявляється, що показник відкритих у грудні 2022 року кримінальних проваджень за фактами наркозлочинів дорівнює нулю.

Відповідні підрозділі поліції так захопилися нарощуванням показників, що виставили себе у некрасивому світлі з огляду на пріоритети національної поліції під час війни, і особливо під час перших місяців війни.

Мабуть керівники поліції зрозуміли, що було б якось зовсім некрасиво, якщо б під час війни зростали показники наркозлочинності так, як зростають, наприклад, показники злочинів проти життя та здоров’я, злочинів проти національної безпеки або військових злочинів.

The statistics of drug crimes for the period 2013-2022 are very interesting.

It was the year 2022 that showed the largest number of registered drug crimes in the last 10 years, which is very surprising during the war, when in the first half of 2022, the fight against drug crimes was clearly not the main priority of crime prevention policy in Ukraine.

Thus, after February 2022, the number of registered criminal proceedings fell almost sharply, but immediately began to rise radically, showing the highest indicators in September 2022.

The graph showing the number of registered drug crimes in the months of 2022 proves the artificial nature of the fight against drug crime, which is especially evident in the fact that the number of criminal proceedings opened in December 2022 based on the facts of drug crimes is zero.

The respective police units became so obsessed with building up figures that they cast themselves in an unflattering light in terms of national police priorities during the war, and especially during the first months of the war.

Police chiefs must have realized that it would be somewhat unsightly if, during the war, the rates of narcotics crime increased in the way that, for example, the rates of crimes against life and health, crimes against national security, or war crimes increase.