Browse Author by admin
Crime rates, Crime rates in Ukraine, Crime statistics, Human Trafficking

Торгівля людьми в Україні: too soft?

Cтаття 149 КК України передбачає відповідальність за торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію. Є частина друга та третя, які встановлюють відповідальність за аналогічні дії, проте з купою кваліфікуючих ознак.

Continue Reading
ECHR Case Law, Poland, Poland

Відповідальність адвоката за подання заяв від імені клієнта («Rogalski v. Poland», application № 5420/16, judgment 23.03.2023)

У справі «Rogalski v. Poland», заявника, адвоката, притягнули до дисциплінарної відповідальності за його нібито недостатньо обґрунтовану заяву про вчинення прокурором кримінального правопорушення (отримання неправомірної вигоди). Порушення за ст. 10 Конвенції в цій справі спричинила відсутність ретельної перевірки дисциплінарними органами непрямих доказів, наданих заявником.

Continue Reading
ECHR Case Law, Russia, States, Torture prevention, Trends in Prison Policy, Victim Support, Victims, Політика протидії тортурам

Відображення проблеми в’язничної субкультури у практиці ЄСПЛ («S.P. and Others v. Russia»)

Важливість справи «S.P. and Others v. Russia» важко переоцінити. Окрім того, що Європейським судом було констатовано, що субкультура у російських пенітенціарних установах – це не просто перманентне явище з «понятіями», татуюванням та іншою зовнішньою мішурою, а, передусім, відносини влади, спрямовані на перманентне приниження (мортифікацію) ув’язнених.

Continue Reading
Інше

A simulacrum of the prison subculture in the practices of the European Court of Human Rights and the European Committee for the Prevention of Torture

Відповідно до Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 1987 року, держави-члени Ради Європи, враховуючи положення Конвенції про захист прав і основних свобод людини (надалі – Конвенція), нагадуючи, що за статтею 3 Конвенції «Жодна людина не може зазнавати катувань чи нелюдського або такого, що принижує її гідність, поводження чи покарання», будучи переконаними в тому, що захист позбавлених волі осіб від катувань чи нелюдського або такого, що принижує їхню гідність, поводження чи покарання міг би бути посилений позасудовими засобами превентивного характеру, які ґрунтуються на інспекціях, погодились про створення Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (надалі – Комітет).

Continue Reading
CPT Reports, Cyprus, ECHR Case Law

Застосування суворого дисциплінарного стягнення до ув’язненого без дотримання процедури та за відсутності правових гарантій («Onoufriou v. Cyprus»)

У цій справі ЄСПЛ розглянув питання тривалого (47 днів) одиночного ув’язнення, що було застосовано до засудженого без належної правової процедури та без забезпечення гарантій, внаслідок чого ЄСПЛ дійшов висновку, що суворий режим тримання під вартою, якому заявник піддавався під час його перебування в одиночній камері, включаючи заборону на побачення та матеріальні умови, в яких він утримувався, спричинив йому страждання, які явно перевищували неминучий рівень, притаманний ув’язненню.

Continue Reading
In Memoriam

IN MEMORIAM

У листопаді 2009 року мій шановний вчитель, один з найбільш видатних адвокатів сучасності Йосип Львович Бронз, запропонував мені підготувати видання з прав людини, яке було б корисним для практиків – суддів, слідчих, прокурорів та офіцерів пенітенціарної системи.

Continue Reading
Вступне слово

Вступне слово Андрія Костіна

Пріоритетом органів прокуратури України був і залишається максимальний та ефективний захист прав, свобод та інтересів громадян від будь-яких злочинних посягань та порушень їх прав, що завжди набувало особливого значення й важливості при їх обмеженні в межах процесуального та пенітенціарного примусу. Враховуючи чергову російську військову агресію проти України, завдання прокуратури у даній сфері об’єктивно збільшилися та ускладнилися.

Continue Reading
Вступне слово

Вступне слово Миколи Гнатовського

Абсолютна заборона катувань та інших видів неналежного поводження з особою залишається в центрі сучасного права захисту прав людини. Повага до людини, її життя та гідності – основа не лише міжнародного правопорядку, закріплена у численних міжнародних договорах з прав людини та у загальному звичаєвому міжнародному праві. Вона є центральною для правових систем сучасних держав, зокрема й України, Конституція якої крім прямої заборони катувань та інших видів неналежного поводження також містить цілу низку норм, що визначають центральну роль людини та її гідності у діяльності держави.

Continue Reading